Patrik Albrecht

Mgr. Patrik Albrecht

Narodil se v roce 1993 v Praze. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvoval v roce 2017, již během studia spolupracoval více než dva roky s advokátní kanceláří VKŠ, následně VKS Legal advokátní kancelář, a to na pozici právní asistent. V roce 2015 působil také půl roku na právním oddělení Technologické agentury České republiky, kde se seznamoval s procesy udělování veřejné podpory. Právo ho zaujalo již na střední odborné škole pro administrativu Evropské unie, kde čtyři roky studoval obor právní administrativa.

Specializuje se - a do budoucna se dále chce věnovat právu hospodářské soutěže, ať už jeho veřejné či soukromé části, tedy například poskytování právních služeb v rámci soutěžní advokacie, či zastupování účastníků v procesním řízení před antimonopolním úřadem. Dále se specializuje na právo veřejných zakázek, korporátní právo a věnuje se též právu drážnímu a problematice trestní odpovědnosti právnických osob.

Jazyk: angličtina, základy němčiny
E-mail: albrecht@akvks.cz


Mgr. Šimon Mach

Narodil se 1991 v Praze. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvoval v roce 2018. Při studiu spolupracoval jako právní asistent s advokátní kanceláří se zaměřením především na vymáhání pohledávek a problematiku převodů nemovitostí. Ve VKS Legal advokátní kancelář, s. r. o. působí od března 2017. Již během studií působil také v neziskové oblasti jako člen spolku zabývajícího se poskytováním pomoci osobám nespravedlivě stíhaným, v čemž pokračuje doposud. V rámci studia na právnické fakultě se zaměřoval především na správní a trestní právo a těmto oborům se primárně věnuje i během výkonu koncipientské praxe.

Jazyk: angličtina, němčina
E-mail: mach@akvks.cz


Mgr. Monika Tilečková

Narodila se v Ostravě v roce 1988. Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci dokončila v roce 2013.

Od roku 2013 působila jako právník odboru finančního řízení kapitoly na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde se zabývala především právní problematikou poskytování dotací školám, školským zařízením a nestátním neziskovým organizacím, a tvorbou vnitřních předpisů.

Od roku 2017 působí jako advokátní koncipientka ve VKS Legal advokátní kancelář, s. r. o.

Specializuje se zejména na občanské a správní právo.

Jazyk: angličtina, základy francouzštiny a polštiny
E-mail: tileckova@akvks.cz

VKS Legal advokátní kancelář, s. r. o.

sídlo: V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 05085624, záp v OR u Městského soudu v Praze: C257974

tel.: +420 224 947 158, fax: +420 224 946 566

office@akvks.cz

Kde a jak nás najdete

V kancelářích V Celnici 1040/5, 4. patro. Najít na mapě

  • Automobilem: po předchozí dohodě s naší recepcí je možno zaparkovat v našich podzemních garážích
  • Vlakem: do železniční stanice Praha – hl. n. nebo Praha – Masarykovo nádraží
  • Metrem: trasa B, stanice Náměstí republiky
  • Tramvají: zastávky Náměstí republiky nebo Masarykovo nádraží nebo Jindřišská
Copyright © 2016 VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.