Advokátní kancelář Vyroubal, Krajhanzl, Školout se po 19letém úspěšném působení na trhu rozhodla restrukturalizovat svoji činnost.

Stávající společníci JUDr. Petr Vyroubal a Mgr. Miroslav Švenda se rozhodli do budoucna působit samostatně.

Další společníci, JUDr. Luděk Krajhanzl, JUDr. Petra Buzková a Mgr. Tomáš Tyll se rozhodli ve spolupráci pokračovat a založili advokátní kancelář VKS Legal. Společník JUDr. Václav Školout se rozhodl spolupracovat s VKS Legal v pozici Of Counsel. Rovněž tak s kanceláří VKS Legal spolupracují všichni advokáti a koncipienti, kteří spolupracovali s Vyroubal, Krajhanzl, Školout, advokátní kanceláří s.r.o.

Advokátní kancelář VKS Legal zahájila svoji činnost 1.7.2016. K 30.6. 2016 přestala Vyroubal, Krajhanzl, Školout, advokátní kancelář s.r.o. vykonávat advokátní činnost.

Dosavadní telefonní, e-mailové a faxové spojení zůstává i nadále beze změny.

vks