VKS Legal je členem mezinárodní sítě advokátních kanceláří JCA International. Jejím prostřednictvím je VKS Legal schopna nabídnout svým klientům efektivní zprostředkování právního servisu ve vybraných zemích, poskytovat informace o právu v jiných státech a usnadňovat klientům vstup na zahraniční trhy.

Kromě zastupování zájmů klientů v rámci standardního výkonu advokacie se někteří právníci VKS Legal podílejí i na rozhodování právních sporů jako rozhodci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR v Praze nebo jsou členy rozkladových komisí zřízených při orgánech státní správy a dozoru (např. ČNB, Úřad pro hospodářskou soutěž).

VKS Legal rovněž úzce spolupracuje se specializovanými poradenskými společnostmi z oblasti daní, auditu a patentů.

V oboru ochranných známek VKS Legal velmi úzce spolupracuje se známkovou kanceláří JUDr. Miroslava Kupky - www.kupka-trademarks.com

VKS Legal advokátní kancelář, s. r. o.

Seat: V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Id. No: 05085624, file: OR Městský soud v Praze: C257974

tel.: +420 224 947 158, fax: +420 224 946 566

office@akvks.cz

Where and how to find us

Our office is located at V Celnici Street, No 1040/5, 4. Floor Find it on the map

  • By Car: call our office for parking
  • By Train: Praha – hl. n. or Praha – Masarykovo nádraží railway stations
  • By Underground: B - line, Náměstí republiky station
  • By Tram: Náměstí republiky or Masarykovo nádraží or Jindřišská stops

Copyright © 2016 VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že naše advokátní kancelář VKS Legal Vám poskytuje i v této situaci všechny svoje služby bez omezení.

Pouze organizačně jsme ze zdravotně - preventivních důvodů přistoupili k tomu, že členové našeho právního týmu pracují z domova. Prosím, obracejte se na ně přímo e-mailem či telefonicky (na jejich mobilní telefon) bez omezení tak jako dosud.

Naše recepce stále přijímá od pondělí do čtvrtka veškeré zásilky od 10 do 14 hod., za příslušných protiepidemických opatření.

Centrální telefonní služba na pevné lince 224 947 158 a recepce jsou obsazeny od pondělka do čtvrtka od 10 do 14 hod. Mimo tuto dobu se prosím obracejte prosím přímo na jednotlivé právníky na jejich mobilní telefon nebo e-mail.

Ve věci právního poradenství jak běžného, tak vyvolaného nynější situací (pracovněprávní, nájemní atd. vztahy, náhrady škody, odpovědnost, lhůty) jsme Vám samozřejmě plně k dispozici.

Přejeme Vám všem hodně štěstí.

S díky za Vaši důvěru a s pozdravem

Vaše VKS Legal, advokátní kancelář s.r.o.